hi-fi-tone.com

 

 

JAS 磁浮板

 

充分利用钕磁的强力磁力相斥作用及亚加力的低主谐震特性 ,

 

使放置于其上的音响器材彻底隔离聆听空间所产生的有害谐振干扰 ,

 

并免除由下而上的震动所带来的音质劣质化的影响 .

 

对结像力 、音场定位 、声音层次及宁静度有明显改善 .

 

经改良的版本再提升承托力 ; 降低磨擦力 ,

 

而且调整水平更显方便 .

 

配合捷思音响研发的化震珠一并使用 ,

 

发挥双剑合壁功能 ,

 

杜绝来自各方的震动 .

 

Powered by ABCHK.com